Recycling lood carbon accu’s

De eerste winst zit in de lange levensduur van lood carbon accu’s, hierdoor hoeven deze accu’s minder vaak vervangen te worden. Daar komt bij dat een lood carbon accu na gebruik in bijvoorbeeld een elektrische boot, nog prima jaren gebruikt kan worden voor opslag van stroom van bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens.

Dient de accu uiteindelijk toch gerecycled te worden, dan verzorgen wij dit voor u. Gebruikte lood carbon accu’s worden gratis door ons bij u afgehaald. Wij zorgen vervolgens voor een nieuwe inzet van de oude accu, dan wel de recycling tot herbruikbare grondstoffen. Oude lood carbon accu’s worden 100% gerecycled.